Ontdekkingsruimte

3 tekeningen van vaag naar ingekleurd
Jori Van Damme:verkenning

 

We tekenen samen je OuderRuimte uit met naast je zorgen en twijfels, ook je krachten en steunpunten. In de gesprekken (alleen, met je partner, met andere belangrijke betrokkenen of in een groep ouders) gaan we op zoek naar hoe je dichter kan komen bij de ouder die je wilt zijn, de ouder die beter weet hoe (gemoeds)rust te vinden, die terug meer aansluiting vindt bij anderen, die zelf mogelijkheden leert ontdekken en die bovenal zichzelf kan zijn en mag tonen. Het doel is het terug toe-eigenen en ontwikkelen van je ouder-zijn waar jij je in herkent en goed in voelt, ook al is het gevoel van bijvoorbeeld verlies of boosheid nooit helemaal weg.

Hiervoor kunnen volgende thema's aan bod komen:

  • je krachten en gevoeligheden en hoe die benutten
  • jezelf kunnen zijn en hoe hierover communiceren
  • je rol(len) als ouder verkennen en hoe je grenzen te vinden

Terug naar Aanbod     Verder naar contact