Privacybeleid

Bij Ouderruimte kan je terecht voor het volgen van therapie en/of coaching. Daarom worden bepaalde persoonlijke gegevens van jullie bijgehouden.
Omdat ik – net zoals jij – belang hecht aan deze gegevens, wordt er alles aan gedaan om ze veilig te bewaren en je te laten weten waarvoor ze gebruikt worden.

Welke informatie verzamelen wij van jou ?
In de databases van Ouderruimte wordt volgende informatie van jou verzameld:

  • identificatiegegevens
  • adres- en contactgegevens
  • gezinssituatie
  • reden waarom je contact opneemt met Ouderruimte
  • eventueel: begeleidende diensten

Waarom verzamelen wij deze informatie ?
Dit is om je professioneel zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Hoe zorgen wij voor de beveiliging van jouw gegevens ?
Ouderruimte maakt daarom gebruikt van diverse technische en organisatorische maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Hoelang bewaren we jouw gegevens ?
Wij bewaren je gegevens zolang je in begeleiding bent, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn vereist is.

Wat zijn de rechten waarop je je kan beroepen ?
Je hebt het recht te weten welke persoonlijke gegevens Ouderruimte over jou bewaart.
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of te verbeteren.
Je hebt het recht om de overdracht van je gegevens aan een derde te vragen.
Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden.


Waar kan je terecht voor vragen over je persoonlijke gegevens ?
Indien je hierover vragen hebt, of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact met Ouderruimte op:

Linda De Mey
Hemelstraat 90
9200 Dendermonde
0477/ 75 18 94
linda.demey@ouderruimte.be

Heb je meer vragen over privacy ?
Meer informatie vind je op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be